Coachingstrajecten

Kort Coachingstraject: 

 

 • 1 intake sessie
 • 4 consult sessies
 • Reflectieverslagen

De Cliënt weet waar hij/zij op dit moment staat, is zich bewust van haar huidige werkomgeving, ontwikkelt zich mentaal en energetisch. Cliënt heeft meer zelfinzicht en weet zich te motiveren voor verandering.

 

Middellang Coachingstraject: 

 

 • 1 introductie sessie
 • 8 consult sessies
 • Reflectieverslagen
 • Schrijven zelfanalyse, het spiegelverslag, door cliënt
 • Feedback coach op zelfanalyse

Omvat de doelen van het kort coachingstraject en tevens: de Cliënt schrijft het Spiegel, Jezelf verslag, de zelfanalyse. Cliënt kent zijn/haar ontwikkelblokkades en mogelijkheden en komt meer in zijn/haar kracht. Cliënt ontwikkelt optimale bewustwording en innerlijk gevoel om keuzes te kunnen maken.

 

Lang Coachingstraject: 

 

 • 1 introductie sessie
 • 12 consult sessies
 • Reflectieverslagen
 • Schrijven zelfanalyse, het spiegelverslag, door cliënt
 • Feedback coach op zelfanalyse

Omvat de doelen van het middellang coachingstraject en tevens: Cliënt weet wat hij/zij de komende 3 jaar wil bereiken. Cliënt maakt een plan voor de toekomst. Feedback (mentaal en intuïtief) op toekomstplan door coach.